Εξοπλισμός προς πώληση

Λόγω πρόσφατων αναβαθμίσεων στις εγκαταστάσεις μας, η  SBI Media Ltd έχει μία γκάμα μεταχειρισμένου επαγγελματικού broadcasting και audio εξοπλισμού προς πώληση – Πληροφορίες κατωτέρω (μπορείτε να πατήσετε πάνω στις εικόνες για περισσότερες πληροφορίες για κάθε είδος).

1η Ενότητα – Επαγγελματικός Broadcasting Εξοπλισμός

AXIA iQ Console System  

 

Orban 5500 Digital Optimod (x2) 

 

Deva Broadcast DB9000 TX Audio Encoder (x2)

 

Deva Broadcast – DB44 – FM Radio Monitoring Receiver

 

 

Sonifex Redbox – “Microphone Live” Power Switching Unit 

 

Sielco Broadcast – Studio to transmitter link system

 

AKS – 1/N Label Italy – Vertical Polarization Omnidirectional Antenna