Εξοπλισμός προς Πώληση:   Orban Digital Optimod 5500 (x2)

Λεπτομέρειες

Τα OPTIMOD 5500 αγοράστηκαν το 2014 και χρησιμοποιήθηκαν σε επαγγελματικό περιβάλλον μετάδοσης από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Νοέμβριο του 2017. Οι μονάδες παραμένουν αποθηκευμένες από εκείνη την ημερομηνία. Είναι σε σχεδόν τέλεια κατάσταση όπως φαίνεται από τις παρακάτω εικόνες.

Υπάρχουν δύο μονάδες αυτή τη στιγμή σε στοκ.

Οι μονάδες πωλούνται όπως φαίνονται (είτε μεμονωμένα είτε μαζί). Επιβεβαιώνουμε πως είναι σε πλήρη λειτουργία και σε πολύ καλή κατάσταση. Οι μονάδες παρέχονται μαζί με το πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης.

Αρχική Τιμή Αγοράς: £3150.00 λίρες Αγγλίας χωρίς ΦΠΑ (περίπου €3969)

Ενδεικτική Τιμή Πώλησης: €2000 (χωρίς ΦΠΑ)

Τρέχουσα τοποθεσία: Λευκωσία  Κύπρος
Σημείωση: Οι ακόλουθες φωτογραφίες τραβήχτηκαν τον Μάιο του 2022.

 

 

 

OPTIMOD 5500i puts competitive five- and two-band OPTIMOD audio processing into a single rack unit and brings it to you at the most affordable price ever. Quality sound is what 5500i is all about – sound that attracts audiences by providing a polished, professional presentation regardless of format and source material.

The 5500i can also be used as a superb stand-alone stereo encoder with latency as low as 2 ms and full overshoot limiting in both the left/right and composite baseband domains. When used in this mode, the 5500i must be driven (usually via an STL) by a full-featured FM audio processor (like Orban’s 8700i) that incorporates pre-emphasis-aware HF limiting and peak control.

The 5500i is the ideal choice for network broadcasters who process with Orban’s flagship OPTIMOD 8700i at the network origination point and who need a processor at every transmitter to eliminate STL overshoots (using the 5500i’s stand-alone stereo encoder mode) and/or to process local insertions while also eliminating network STL overshoots (using the 5500i’s audio processor / stereo encoder mode). Moreover, the 5500i’s two modes make it easy for large government and network broadcasters to manage its inventory of spares because any 5500i can be used as a stereo encoder with or without audio processing. Available in both modes, the built-in ITU BS412 multiplex power controller allows the 5500i’s output to meet even the most stringent European government regulations.

 

Also For Sale…